Във връзка с прилагането на чл. 14 а, ал. 7 от Наредба № 1/30.01.2012 за контрола и опазването на горските територии, ДЕЖУРНИЯТ ТЕЛЕФОН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА SMS за района на РДГ Пазарджик е: 0879 64 39 92 . На този телефонен номер собствениците/ползватели на обекти по чл.206 от ЗГ, могат да уведомяват РДГ Пазарджик чрез SMS, когато систената за постоянно видеонаблюдение прекъсне и в послeдствие започне да работи.

НачалоНовини - 2023/3

РДГ Пазарджик | Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"

01.03.2023 План за комуникация, разпространение и използване
Проект CEE2ACT Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика”