НачалоСтруктура

Регионални дирекции на горите

Пазарджик

Контакт със звеното:
Директор: инж. Владимир Влахов
Телефон: 034 448 395
Факс: 034 448 396
Електронна поща: RugPazardjik@iag.bg
Адрес: гр. Пазарджик, ПК 4400, бул. Ал. Стамболийски 50