Начало

РДГ Пазарджик

РДГ – Пазарджик носи името на град Пазарджик, където се намира и седалището на администрацията. Територията обхваща част от западните Родопи, североизточните склонове на Рила, западна Средна гора и Горно-тракийската низина като на изток граничи с РДГ – Пловдив, на югоизток с  РДГ – Смолян, на югозапад с РДГ – Благоевград и на северозапад с  РДГ – София. В обхвата на РДГ – Пазарджик попадат 9 държавни горски стопанства (ДГС "Алабак" - Велинград, ДГС "Батак" - Батак, ДГС "Белово" - Белово, ДГС "Пазарджик" - Пазарджик, ДГС "Панагюрище" - Панагюрище, ДГС "Пещера" - Пещера, ДГС "Ракитово" - Ракитово, ДГС "Родопи" - Батак и ДГС "Селище" - Сърница), 3 държавни ловно стопанства (ДЛС "Борово" – с. Фотиново, ДЛС "Чепино" – Велинград и ДЛС "Широка поляна" - Батак), както и 1 УОГС (УОГС "Г. Ст. Аврамов - с. Юндола").       Съгласно административно - териториалното разделение на страната, РДГ – Пазарджик обхваща и горските територии стопанисвани от следните общини: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница.


ВНИМАНИЕ!!! Във връзка с прилагането на чл. 14 а, ал. 7 от Наредба № 1/30.01.2012 за контрола и опазването на горските територии, ДЕЖУРНИЯТ ТЕЛЕФОН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА SMS за района на РДГ Пазарджик е: 0879 64 39 92. На този телефонен номер собствениците/ползватели на обекти по чл.206 от ЗГ, могат да уведомяват РДГ Пазарджик чрез SMS, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне и в послeдствие възстанови работата си.


БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ:

http://pazardjik.iag.bg/data/docs/1_GPS.pdf  - ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТПИСВАНЕ НА GPS УСТРОЙСТВА

http://pazardjik.iag.bg/data/docs/2_vpisvane_na_PM.pdf -  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПМ

http://pazardjik.iag.bg/data/docs/4_otpisvane_PM.pdf -  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА ПМ

http://pazardjik.iag.bg/data/docs/3_registr.po_206.pdf -  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИЦИЯ НА ОБЕКТ ПО ЧЛ. 206

https://pazardjik.iag.bg/data/docs/promqna_na_obstqtelstvata_206.doc - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА

ЗА ОБЕКТИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ

http://pazardjik.iag.bg/data/docs/5_targ.pdf -  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ/ТЪРГ

http://pazardjik.iag.bg/data/docs/6_korekcia_PB.pdf  -  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ПБ

http://pazardjik.iag.bg/data/docs/zayavleniq_PS.pdf -  ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ИАГ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПС

http://pazardjik.iag.bg/data/docs/zaqvleniq_mobilni_ustroistva.pdf - ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

ПОЛЕЗНИ БЪРЗИ ВРЪЗКИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРЕДИ 2017 г.

Профил на купувача - ЦАИС

Конфликт на интереси

Защита на личните данни

Харта на клиента
Списък на административните услуги предоставяни от РДГ - Пазарджик

Списък на електронните административни услуги предоставяни от РДГ - Пазарджик

Структура на организацията

Портал за отворени данни
Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителна агенция по горите за Закона
за горите и Закона за държавните такси


Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

ЦЕНТЪРЪТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

е с непрекъснат процес на работа в делничните дни от 08:30 до 17:00 ч.

Адрес: гр. Пазарджик, бул. "Александър. Стамболийски" № 50

ЕИК: 000356256

Телефон: 034/44 83 95

Електронна поща: rugpazardjik@iag.bg; rdgpzk@gmail.com

Банква сметка: BG09UBBS80023106214800

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995