НачалоНовини - 2020/3

РДГ Пазарджик | Новини

31.03.2020 Горските служители са реагирали на повече от 550 сигнала на телефон 112 от началото на март
От началото на месец март на спешния център на телефон 112 към Изпълнителна агенция по горите са получени повече от 550 сигнала за нарушения и пожари в горските територии. Най-много обаждания от гражданите постъпват за незаконен добив, транспортиране, продажба и съхранение на дървесина - 254 бр. и за пожари – 185 бр. Постъпили са и 46 бр. сигнали за нарушение на Закона за лова и опазване на дивеча и 65 бр. - по Закона за рибарство и аквакултури. Само 2 % от тях са фалшиви. Обажданията се приемат от експерти - лесовъди. Чрез информационната система на Изпълнителна агенция по горите сигналът се проверява още в момента на подаването му и според локацията на нарушението се подбира екипът, който в момента е най-близо и е подходящо да извърши проверката. Времето за реакция от получаването на сигнала до проверката на място зависи от наличието на екип в района и е максимум до час.
20.03.2020 Международен ден на горите
Международен ден на горите На 21 март отбелязваме Международния ден на горите. Датата е избрана по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и e подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие през 1972 г. На Международния ден на горите вниманието в целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят. Тази година Международният ден се провежда под мотото "Гори и биоразнообразие".
17.03.2020 Отменят се планираните мероприятия за отбелязване на Седмица на гората – 2020
С писмо № 7082/ 16.03.2020 г. на инж. Мирослав Маринов – изпълнителен директор на ИАГ се уведомяват директорите на регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на Агенцията, че планираните за периода 6-12 април събития за отбелязване на Седмица на гората 2020 г. се отменят.
предишна страница 1 | 2 следваща страница