НачалоНовини - 2019/10

РДГ Пазарджик | Новини

31.10.2019 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
За продажба на движими вещи - частна държавна собственост, стопанисвани от Регионална дирекция по горите - Пазарджик, отнети в полза на държавата с влезли в сила наказателни постановления, издадени от директора на РДГ - Пазарджик, по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, по позиции, както следва:
21.10.2019 Над 80 кубика незаконна дървесина са задържали служителите от РДГ – София
Убита сърна е открита в землището на с. Душанци
18.10.2019 Съюзът на лесовъдите в България чества своята 110-годишнина
Инж. Мирослав Маринов беше удостоен с награда за принос в развитието на Съюза
предишна страница 1 | 2 | 3 следваща страница