Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 21.09.2017

Длъжност: ИАГ обявява конкурс за Младши експерт в отдел "Промяна на предназначението и промени в собствеността" в дирекция "Промени в горските територии"
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Младши експерт” в отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“ в дирекция „Промени в горските територии” в ИАГ са:

- образователно - квалификационна степен – „професионален бакалавър по…“;

- ранг V младши;

- професионален опит – не се изисква.

 

Материали