Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 21.09.2017

Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Опазване на горите”
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Главен експерт” в дирекция „Опазване на горите” в Изпълнителна агенция по горите са:

- образователно - квалификационна степен – бакалавър;

- ранг IV младши или 3 /три/ години професионален опит в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността.

Материали